Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

PoQ-Consensus Based Private Electricity Consumption Forecasting via Federated Learning

Yiqun Zhu1, Shuxian Sun1, Chunyu Liu1, Xinyi Tian1, Jingyi He2, Shuai Xiao2,*

1 Marketing Service Center, State Grid Tianjin Electric Power Company, Tianjin, 300120, China
2 School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin, 300072, China

* Corresponding Author: Shuai Xiao. Email: email

TSP_CMES_26691.pdf

  • 792

    View

  • 574

    Download

  • 0

    Like

Share Link