Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Parameterization Transfer for a Planar Computational Domain in Isogeometric Analysis

Jinlan Xu*, Shuxin Xiao, Gang Xu, Renshu Gu

School of Computer Science and Technology, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, 310018, China

* Corresponding Author: Jinlan Xu. Email: email

TSP_CMES_28665.pdf

  • 777

    View

  • 309

    Download

  • 1

    Like

Share Link