Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Self-Efficacy Triggers Psychological Appraisal Mechanism for Mindset Shift

Song Ching Fan1, Hui-Chuan Shih2,*, Hui-Chu Tseng3, Kuei-Feng Chang4, Wei-Chin Li5, An Shin Shia6

1 Lingnan Normal University, Zhanjiang, 524048, China
2 Chaoyang University of Technology, Taichung City, 413310, Taiwan
3 TransWorld University, Douliu City, 640, Taiwan
4 Guangzhou University, Guangzhou Higher Education Mega Center, Guangzhou, 510006, China
5 Chang Jung Christian University, Tainan City, 71101, Taiwan
6 Lingnan Normal University, Zhanjiang, 524048, China

* Corresponding Author: Hui-Chuan Shih. Email: email

TSP_IJMHP_12177.pdf

  • 2971

    View

  • 1313

    Download

  • 1

    Like

Share Link