Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Cytogenetical and ultrastructural effects of copper on root meristem cells of Allium sativum L.

DONGHUA LIU1*, WUSHENG JIANG2, QINGMIN MENG1, JIN ZOU1, JIEGANG GU1, MUAI ZENG1

1. Department of Biology, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, P.R. China.
2. Library of Tianjin Normal University, Tianjin 300387, P.R. China.
* Address correspondence to: Donghua Liu. E-mail: donghua@mail.zlnet.com.cn

TSP_BIOCELL_25.pdf

  • 1349

    View

  • 804

    Download

  • 0

    Like

Share Link