Open Access iconOpen Access

ARTICLE

ZBTB7A governs 2-DG-inhibited glycolysis by regulating GLUT1 in nasopharyngeal carcinoma

FEI LIU1, JIAZHANG WEI2, JIAO LAN1, YONGLI WANG2, JIANXIANG YE3, CHENG Su1, MINGZHENG MO1, FENGZHU TANG2, BING LI2, MIN LI2, WEIMING DENG2, LINSONG YE2, Wenlin HUANG2, JINGJIN WENG2, WEI JIAO1,*, SHENHONG QU2,*

1 Research Center of Medical Sciences, The People’s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Guangxi Academy of Medical Sciences, Nanning, 530021, China
2 Department of Otolaryngology & Head and Neck, The People’s Hospital of Guangxi Autonomous Region, Guangxi Academy of Medical Sciences, Nanning, 530021, China
3 Department of Medical Oncology, Guangxi Medical University Cancer Hospital, Nanning, 530021, China

* Corresponding Authors: WEI JIAO. Email: email; SHENHONG QU. Email: email

TSP_BIOCELL_22886.pdf

  • 1223

    View

  • 677

    Download

  • 1

    Like

Share Link