Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

M1 macrophage-derived exosomes moderate the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

TAILIN WU1,#, XIANG ZHOU2,#, CANHUA YE1, WENCAN LU1, HAITAO LIN1, YANZHE WEI1, ZEKAI KE1, ZHENGJI HUANG1, JIANZHOU LUO1, HUIREN TAO1, CHUNGUANG DUAN1,*

1 Shenzhen University General Hospital, Shenzhen, 518055, China
2 Luoyang Central Hospital Affiliated to Zhengzhou University, Luoyang, 417000, China

* Corresponding Author: CHUNGUANG DUAN. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_15214.pdf

  • 1714

    View

  • 1089

    Download

  • 0

    Like

Share Link