Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Bushen Yizhi Formula regulates the IRE1α pathway to alleviate endoplasmic reticulum stress in an Alzheimer’s disease rat model

XIRU XU1,#, YUAN FANG1,#, BIAO ZHANG1,*, SHICHAO TENG1, XIANG WU1, JING ZHANG1, XIAOQUN GU2, MEIXIA MA3

1 Geriatrics Department, Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China
2 School of Pharmacy, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China
3 The First Clinical Medical College, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China

* Corresponding Author: Biao Zhang, email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_27697.pdf

  • 689

    View

  • 374

    Download

  • 0

    Like

Share Link