Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Curcumin inhibits colorectal cancer development by blocking the YAP/TAZ signaling axis

FEI SHA1, DAISHAN XIN2, JUN XU3, ZHIWEI ZHENG1, WENXIN LIN1, XIAORUI CAI1, FEI LIN3, MINGHAO ZHENG1,*, JIAOLING CHEN1,*

1 Department of Pharmacy, Affiliated Cancer Hospital of Shantou University School of Medicine, Shantou, China
2 Department of Pharmacy, Shantou University Mental Health Center, Shantou, China
3 Static Distribution Center, Affiliated Cancer Hospital of Shantou University School of Medicine, Shantou, China

* Corresponding Authors: MINGHAO ZHENG. Email: email; JIAOLING CHEN. Email: email

TSP_BIOCELL_29188.pdf

  • 410

    View

  • 182

    Download

  • 0

    Like

Share Link