Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Clinical outcomes of percutaneous or surgical closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm

Jia-Wang Xiao, Qi-Guang Wang, Duan-Zhen Zhang, Chun-Sheng Cui, Xiumin Han, Po Zhang, Chuangju Hou, Xian-Yang Zhu

Department of Congenital Heart Disease, General Hospital of Shenyang Military Command, Shenyang, People’s Republic of China

* Corresponding Author: Xian-yang Zhu MD, Department of Congenital Heart Disease, General Hospital of Shenyang Military Area Command, NO.83, Wenhua Road, Shenhe District, Liaoning Province, Shenyang 110016, People’s Republic of China. Email: email

TSP_CHD_12572.pdf

  • 1169

    View

  • 847

    Download

  • 0

    Like

Share Link