Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Early Rehabilitation After Craniosynostosis Surgery

Dan Wang1, Lanzheng Bian2, Xiaoyan Hao3, Yiming Liu1,*, Jinyue Xia4, Jing Hu5

1 Department of Neurosurgery, Children's Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, 210008, China
2 Department of Surgery, Children's Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, 210008, China
3 Quality Management Office, Children's Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, 210008, China
4 International Business Machines Corporation (IBM), NY, 10504, USA
5 Department of Rehabilitation Medicine, Children's Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, 210008, China

* Corresponding Author: Yiming Liu. Email: email

TSP_CMC_26660.pdf

  • 1094

    View

  • 519

    Download

  • 0

    Like

Share Link