Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Improved HardNet and Stricter Outlier Filtering to Guide Reliable Matching

Meng Xu1, Chen Shen2, Jun Zhang2, Zhipeng Wang3, Zhiwei Ruan2, Stefan Poslad1, Pengfei Xu2,*

1 Queen Mary University of London, London, E14NS, UK
2 Didi Chuxing, Beijing, 100193, China
3 Peking University, Beijing, 100091, China

* Corresponding Author: Pengfei Xu. Email: email

TSP_CMC_34053.pdf

  • 758

    View

  • 322

    Download

  • 0

    Like

Share Link