Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Construction of an International Digital Sharing Platform of Dongba Manuscripts and Dongba Hieroglyphs

Xu Xiaoli1,∗, Li Dong1, Jiang Zhanglei1, Li Ning1, Wu Guoxin1, Wang Hongjun1, Zhang Xu2, Bai Feng2

1 Beijing Information Science & Technology University, Beijing, China
2 Beijing Association of Dongba Culture and Arts

* Corresponding Author: Email: email

TSP_CSSE_191.pdf

  • 1560

    View

  • 1154

    Download

  • 1

    Like

Share Link