Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Impact of Financial Technology on Regional Green Finance

Zheng Liu1, Juanjuan Song1, Hui Wu2,*, Xiaomin Gu2, Yuanjun Zhao3, Xiaoguang Yue4, Lihua Shi1

1 School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, 201620, China
2 School of Financial Technology, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai, 201209, China
3 School of Business Administration, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai, 201209, China
4 School of Sciences, European University Cyprus, Nicosia, 22006, Cyprus

* Corresponding Author: Hui Wu. Email: email

TSP_CSSE_14527.pdf

  • 2231

    View

  • 978

    Download

  • 1

    Like

Share Link