Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Fire Escape Simulation System Based on the Dijkstra Algorithm

Haolong Yang1, Chunqiang Hu1, Guwei Li2,*, Jingchun Fan3

1 ChongQing University, ChongQing, 400000, China
2 Zhejiang Dongfang Polytechnic, WenZhou, 325000, China
3 Compugen Ltd, Toronto, M2J 4A6, Canada

* Corresponding Author: Guwei Li. Email: email

TSP_CSSE_16377.pdf

  • 1507

    View

  • 1123

    Download

  • 0

    Like

Share Link