Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Intelligent Power Grid Load Transferring Based on Safe Action-Correction Reinforcement Learning

Fuju Zhou*, Li Li, Tengfei Jia, Yongchang Yin, Aixiang Shi, Shengrong Xu

Suqian Power Supply Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Suqian, 223800, China

* Corresponding Author: Fuju Zhou. Email: email

TSP_ENERGY_47680.pdf

  • 264

    View

  • 125

    Download

  • 0

    Like

Share Link