Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Study on Energy Conversion Characteristics in Volute of Pump as Turbine

Senchun Miao1,2,*, Hongbiao Zhang1, Fengxia Shi1, Xiaohui Wang1, Xijin Ma1

1 School of Energy and Power Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, China
2 Jiangsu Shuangda Pump Valve Group Co., Ltd., Jingjiang, China

* Corresponding Author: Senchun Miao. Email: email

TSP_FDMP_12950.pdf

  • 2082

    View

  • 1606

    Download

  • 0

    Like

Share Link