Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Uncertainty Analysis of the Residual Strength of Non-Uniformly Loaded Casings in Deep Wells

Jingpeng Wang1, Wei Zhang1, Zhiwei Lin1, Lin Song1, Shiyuan Xie1, Qi Liu2, Wei Wang2, Tao Yang2, Kai Xu2, Meng Li2, Yuqiang Xu3,*

1 PetroChina Xinjiang Oilfield Company, Karamay, 834000, China
2 School of Petroleum and Natural Gas Engineering, Chongqing University of Science and Technology, Chongqing, 401331, China
3 School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao, 266580, China

* Corresponding Author: Yuqiang Xu. Email: email

TSP_FDMP_20049.pdf

  • 1157

    View

  • 533

    Download

  • 0

    Like

Share Link