Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Optimization of Animal-Glue Binders for Casting Applications

Tianshu Wang1, Guoqing Sun1, Shaojun Zhang1, Mingyu Wang1, Jixin Wang2, Yunwu Han3,*

1 Mechanical and Electronic Engineering, Shandong Jiaotong University, Jinan, 250357, China
2 Chongqing Research Institute, Jilin University, Chongqing, 401123, China
3 School of Intelligent Transportation, Jiangsu Vocational College of Electronics and Information, Huai’an, 223003, China

* Corresponding Author: Yunwu Han. Email: email

TSP_FDMP_28740.pdf

  • 591

    View

  • 260

    Download

  • 0

    Like

Share Link