Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

INFLUENCE OF WALL TEMPERATURE ON THERMAL EFFECT OF NOZZLE FLOWMETER

Yu-Liang Zhanga , Liang-Huai Tongb, Jun-Jian Xiaoa,† , Kai-Yuan Zhangc

a College of Mechanical Engineering & Key Laboratory of Air-driven Equipment Technology of Zhejiang Province, Quzhou University, Quzhou, Zhejiang, 324000, China
b Quzhou Special Equipment Inspection Center, Quzhou, Zhejiang, 324000, China c School of Mechanical Engineering, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan, 412007, China
† Corresponding author. Email: zhang002@sina.com

TSP_FHMT_38.pdf

  • 367

    View

  • 260

    Download

  • 0

    Like

Share Link