Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Model Predictive Control for Nonlinear Energy Management of a Power Split Hybrid Electric Vehicle

Dehua Shi1,4, Shaohua Wang1,2,*, Yingfeng Cai1, Long Chen1, ChaoChun Yuan1, ChunFang Yin3

1Automotive Engineering Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China
2 School of Automobile and Traffic Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China
3 School of Electrical and Information Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China
4 Jiangsu Chunlan Clean Energy Research Institute Co., Ltd., Taizhou 225300, China

* Corresponding Author: Shaohua Wang, email

TSP_IASC_100000062.pdf

  • 1554

    View

  • 1088

    Download

  • 0

    Like

Share Link