Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Application of CNN and Long Short-Term Memory Network in Water Quality Predicting

Wenwu Tan1, Jianjun Zhang1,*, Jiang Wu1, Hao Lan1, Xing Liu1, Ke Xiao2, Li Wang2, Haijun Lin1, Guang Sun3, Peng Guo4

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, 410081, China
2 Hunan Institute of Metrology and Test, Changsha, 410014, China
3 Big Data Institute, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
4 University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia

* Corresponding Author: Jianjun Zhang. Email: email

TSP_IASC_29660.pdf

  • 1403

    View

  • 678

    Download

  • 0

    Like

Share Link