Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Distributed Power Trading Scheme Based on Blockchain and Artificial Intelligence in Smart Grids

Yue Yu1, Junhua Wu1,*, Guangshun Li1, Wangang Wang2

1 Qufu Normal University, Rizhao, 276800, China
2 Shandong Zhongsheng Data Co., Ltd., Rizhao, 276800, China

* Corresponding Author: Junhua Wu. Email: email

TSP_IASC_37875.pdf

  • 770

    View

  • 445

    Download

  • 0

    Like

Share Link