Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Pancreas Segmentation Optimization Based on Coarse-to-Fine Scheme

Xu Yao1,2, Chengjian Qiu1, Yuqing Song1, Zhe Liu1,*

1 School of Computer Science and Telecommunication, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China
2 School of Computer Science, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang, 212013, China

* Corresponding Author: Zhe Liu. Email: email

TSP_IASC_37205.pdf

  • 717

    View

  • 239

    Download

  • 0

    Like

Share Link