Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Survey of Knowledge Graph Approaches and Applications

Hangjun Zhou1, Tingting Shen1, *, Xinglian Liu1, Yurong Zhang1, Peng Guo1, 2, Jianjun Zhang3

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, China.
2 University Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia.
3 Hunan Normal University, Changsha, China.

* Corresponding Author: Tingting Shen. Email: email.

TSP_JAI_9968.pdf

  • 3749

    View

  • 2039

    Download

  • 1

    Like

Share Link