Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Learning Framework for Intelligent Selection of Software Verification Algorithms

Weipeng Cao1, Zhongwu Xie1, Xiaofei Zhou2, Zhiwu Xu1, Cong Zhou1, Georgios Theodoropoulos3, Qiang Wang3,*

1 Shenzhen University, Shenzhen, China
2 Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, China
3 Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China

* Corresponding Author: Qiang Wang. Email: email

TSP_JAI_14829.pdf

  • 1517

    View

  • 1076

    Download

  • 0

    Like

Share Link