Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Research on the Key Techniques of TCP Protocol Normalization for Mimic Defense Architecture

Mingxing Zhu, Yansong Wang, Ruyun Zhang, Tianning Zhang, Heyuan Li, Hanguang Luo, Shunbin Li*

Zhejiang Lab, Hangzhou, 310012, China

* Corresponding Author:Shunbin Li. Email: email

TSP_JIOT_14921.pdf

  • 1349

    View

  • 959

    Download

  • 0

    Like

Share Link