Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Identification of Circular RNA hsa-circ-0006969 as a Novel Biomarker for Breast Cancer

Libin Wang1,2,3,#, Xiaohan Li1,3,#, Jinhai Tian1,2,3, Jingjing Yu1,2,3, Qi Huang1,2,3, Rong Ma1,2,3, Jia Wang1,2,3, Jia Cao1,2,3, Jinping Li4,*, Xu Zhang1,2,3,*

1 Department of Beijing National Biochip Research Center Sub-Center in Ningxia, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China
2 College of Clinical Medicine, Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China
3 Institute of Medical Sciences, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China
4 Department of Oncological Surgery, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China

* Corresponding Authors: Jinping Li. Email: email; Xu Zhang. Email: email
# These authors contribute equally to this work

TSP_ONCOLOGIE_26589.pdf

  • 1145

    View

  • 662

    Download

  • 0

    Like

Share Link