Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Bufalin Induces Apoptosis and Improves the Sensitivity of Human Glioma Stem-Like Cells to Temozolamide

Jia Liu*, Ying Zhang, Shulan Sun, Guirong Zhang, Ke Jiang,§ Peixin Sun*, Ye Zhang*, Bing Yao*, Rui Sui*, Yi Chen*, Xu Guo*, Tao Tang*, Ji Shi*, Haiyang Liang*, Haozhe Piao*

* Department of Neurosurgery, Cancer Hospital of China Medical University, Liaoning Cancer Hospital & Institute, Shenyang, Liaoning Province, P.R. China
† Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang, Liaoning Province, P.R. China
‡ Central Laboratory, Cancer Hospital of China Medical University, Liaoning Cancer Hospital & Institute, Shenyang, Liaoning Province, P.R. China
§ Institute of Cancer Stem Cell, Dalian Medical University, Dalian, Liaoning Province, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 450

    View

  • 344

    Download

  • 0

    Like

Share Link