Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Efficacy Evaluation of Imatinib for the Treatment of Melanoma: Evidence From a Retrospective Study

Xiaoting Wei, Lili Mao, Zhihong Chi, Xinan Sheng, Chuanliang Cui, Yan Kong, Jie Dai, Xuan Wang, Siming Li, Bixia Tang, Bin Lian, Xieqiao Yan, Xue Bai, Li Zhou, Jun Guo, Lu Si

Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of Renal Cancer and Melanoma, Peking University Cancer Hospital & Institute, Beijing, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 482

    View

  • 386

    Download

  • 0

    Like

Share Link