Open Access iconOpen Access

ERRATUM

TRAF4 Regulates Migration, Invasion, and Epithelial–Mesenchymal Transition via PI3K/AKT Signaling in Hepatocellular Carcinoma

Kairui Liu*, Xiaolin Wu*, Xian Zang, Zejian Huang*, Zeyu Lin, Wenliang Tan*, Xiang Wu*, Wenrou Hu*, Baoqi Li*, Lei Zhang*

* Department of Hepatobiliary Surgery, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China
† Physical Examination Center, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China
‡ Department of Hepatobiliary Surgery, The Six Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, Guangdong Province, P.R. China

TSP_OR_96504020.pdf

  • 541

    View

  • 385

    Download

  • 0

    Like

Share Link