Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Excellent Early Outcomes of Combined Chemotherapy With Arsenic Trioxide for Stage 4/M Neuroblastoma in Children: A Multicenter Nonrandomized Controlled Trial

Chunmou Li*1, Xiaomin Peng*1, Chuchu Feng*1, Xilin Xiong*, Jianxin Li, Ning Liao, Zhen Yang§, Aiguo Liu, Pingping Wu*, Xuehong Liang, Yunyan He, Xin Tian§, Yunbi Lin§, Songmi Wang, Yang Li*

* Pediatric Hematology/Oncology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, P.R. China
† Department of Hematology and Oncology, Wuhan Children’s Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, P.R. China
‡ Department of Pediatrics, The First Affiliated Hospital of GuangXi Medical University, Nanning, P.R. China
§ Department of Hematology, Kunming Children’s Hospital, Kunming, P.R. China
¶ Department of Pediatric Hematology & Oncology, Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, P.R. China

TSP_OR_96504021.pdf

  • 578

    View

  • 412

    Download

  • 0

    Like

Share Link