Open Access iconOpen Access

ERRATUM

Programmed Death Ligand-1 (PD-L1) Regulated by NRF-2/MicroRNA-1 Regulatory Axis Enhances Drug Resistance and Promotes Tumorigenic Properties in Sorafenib-Resistant Hepatoma Cells

Dong Li*1, Fei-fan Sun*1, Dan Wang*1,Tao Wang*, Jing-jing Peng*, Jian-Qiong Feng*, Hua Li*, Chao Wang, Dai-jun Zhou*, Hong Luo*, Zeng-qiang Fu*, Tao Zhang*

* Department of Oncology, The General Hospital of Western Theater Command, Chengdu, P.R. China
† Department of Pathology, The General Hospital of Western Theater Command, Chengdu, P.R. China

TSP_OR_96504021.pdf

  • 568

    View

  • 397

    Download

  • 0

    Like

Share Link