Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Endostar, an Antiangiogenesis Inhibitor, Combined With Chemoradiotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer

Heming Lu*†1, Yuying Wu‡1, Xu Liu, Huixian Huang, Hailan Jiang, Chaohua Zhu, Yuping Man§, Zhaohong Chen, Xianfeng Long, Qiang Pang, Luxing Peng, Xianglong Li, Junzhao Gu, Shan Deng, Ligang Xing*

* Department of Radiation Oncology, Shandong Cancer Hospital Affiliated to Shandong University, Jinan, P.R. China
† Department of Radiation Oncology, People’s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, P.R. China
‡ Department of Gynecology, People’s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, P.R. China
§ Department of Radiology, People’s Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, P.R. China

TSP_OR_96504021.pdf

  • 486

    View

  • 306

    Download

  • 0

    Like

Share Link