Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Targeting LncRNA LLNLR-299G3.1 with antisense oligonucleotide inhibits malignancy of esophageal squamous cell carcinoma cells in vitro and in vivo

LI TIAN1,#, YONGYI HUANG1,#, BAOZHEN ZHANG2,#, YI SONG1,#, LIN YANG3, QIANQIAN CHEN1, ZHENG WANG3, YILING WANG1, QIHAN HE1, WENHAN YANG1, SHUYONG YU4, TIANYU LU5, ZICHEN LIU1, KAIPING GAO1,*, XIUJUN FAN2,*, JIAN SONG4,*, RIHONG ZHAI1,*

1 School of Public Health, International Cancer Center, Guangdong Key Laboratory for Genome Stability & Disease Prevention, Shenzhen University Medical School, Shenzhen, China
2 Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Science, Shenzhen, China
3 Department of Thoracic Surgery, Shenzhen People’s Hospital, Shenzhen, China
4 Department of Gastroenterology, Hainan Tumor Hospital, Haikou, China
5 Department of Gastroenterology, Southern University of Science and Technology Hospital, Shenzhen, China

* Corresponding Authors: KAIPING GAO. Email: email; XIUJUN FAN. Email: email; JIAN SONG. Email: email; RIHONG ZHAI. Email: email

TSP_OR_28791.pdf

  • 698

    View

  • 394

    Download

  • 0

    Like

Share Link