Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Glycogen metabolism-mediated intercellular communication in the tumor microenvironment influences liver cancer prognosis

YANG ZHANG1,2,#, NANNAN QIN5,#, XIJUN WANG6,#, RUI LIANG7, QUAN LIU4, RUOYI GENG8, TIANXIAO JIANG8, YUNFEI LIU8,*, JINWEI LI3,4,*

1 Graduate School, Kunming Medical University, Kunming, 650000, China
2 Department of Vascular Surgery, Fuwai Yunnan Cardiovascular Hospital, Affiliated Cardiovascular Hospital of Kunming Medical University, Kunming, 650000, China
3 Department of Neurosurgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610000, China
4 Department of Neurosurgery, The Fourth Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Liuzhou, 545000, China
5 Department of Gynecology Oncology, The Fourth Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Liuzhou, 545000, China
6 School of Basic Medical Sciences, Xianning Medical College, Hubei University of Science and Technology, Xianning, 437100, China
7 College of Bioengineering, Chongqing University, Chongqing, 400030, China
8 Department of General, Visceral, and Transplant Surgery, Ludwig-Maximilians-University Munich, Munich, 81377, Germany

* Corresponding Authors: YUNFEI LIU. Email: email-muenchen.de; JINWEI LI. Email: email

TSP_OR_29697.pdf

  • 429

    View

  • 133

    Download

  • 0

    Like

Share Link