Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Pan-cancer analysis of RNA 5-methylcytosine reader (ALYREF)

XING YE1,#, ZHOUTING TUO2,#, KAI CHEN3, RUICHENG WU3, JIE WANG3, QINGXIN YU4, LUXIA YE5, AKIRA MIYAMOTO6, KOO HAN YOO7, CHI ZHANG8, WURAN WEI3, DENGXIONG LI3,*, DECHAO FENG3,*

1 Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute, Department of Medicine, Department of Biomedical Sciences, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, 90048, USA
2 Department of Urology, The Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University, Hefei, 230601, China
3 Department of Urology, Institute of Urology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610041, China
4 Department of Pathology, Ningbo Diagnostic Pathology Center, Ningbo, 315021, China
5 Department of Public Research Platform, Taizhou Hospital of Zhejiang Province Affiliated to Wenzhou Medical University, Linhai, 317000, China
6 Department of Rehabilitation, West Kyushu University, Kanzaki-shi, 842-8585, Japan
7 Department of Urology, Kyung Hee University, Seoul, 446 701, South Korea
8 Department of Rehabilitation, The Affiliated Hospital of Southwest Medical University, Luzhou, 646000, China

* Corresponding Authors: DENGXIONG LI. Email: email; DECHAO FENG. Email: email,email

TSP_OR_45050.pdf

  • 600

    View

  • 168

    Download

  • 1

    Like

Share Link