Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Physiological Responses of Dendrobium officinale under Exposure to Cold Stress with Two Cultivars

Shuaishuai Zhang1, Jin Li1, Yongchang Shen1, Linda Nartey Korkor1, Qian Pu1, Jin Lu1, Balock Shakeela1, Dedong Kong2, Ou Li1, Guohong Zeng1,*, Xiufang Hu1,*

1 Zhejiang Province Key Laboratory of Plant Secondary Metabolism and Regulation, College of Life Science, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018, China
2 College of Agriculture and Biology, Zhejiang University, Deqing Ecoagriculture Biotechnology Co., Ltd., Hangzhou, 310018, China

* Corresponding Authors: Guohong Zeng. Email: email; Xiufang Hu. Email: email

TSP_PHYTON_10074.pdf

  • 2775

    View

  • 2128

    Download

  • 1

    Like

Share Link