Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Upregulation of Zip14 correlates with induction of endoplasmic reticulum stress (ERS) in hypertrophied hearts of Dahl salt-sensitive rats

JINYONG HUANG1, TIANMING TENG1, BO BIAN1, YUCHEN XUE1, LONGFEI HUANG1, ZHELONG XU2, QING YANG1,*, YUEMIN SUN1,*

1 Department of Cardiology, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin, 300052, China
2 Department of Physiology & Pathophysiology, Tianjin Medical University, Tianjin, 300070, China

* Corresponding Authors:YUEMIN SUN. Email: email; QING YANG. Email: email

TSP_BIOCELL_15917.pdf

  • 2975

    View

  • 1344

    Download

  • 0

    Like

Share Link