Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Systematic analysis of DNA polymerases as therapeutic targets in pan-cancers

ZHENHUA LI1, HUILAI LV1, FAN ZHANG1, ZIMING ZHU2, QIANG GUO3, MINGBO WANG1, CHAO HUANG1, LIJUAN CHEN4, WENPAN ZHANG4, YUN LI5,*, ZIQIANG TIAN1,*

1 Department of Thoracic Surgery, Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, 050011, China
2 Department of Thoracic Surgery, The First Hospital of Xingtai, Xingtai, 054001, China
3 Department of Thoracic Surgery, Affiliated Hospital of Hebei University, Baoding, 050017, China
4 Shanghai OrigiMed Co., Ltd., Shanghai, 200000, China
5 Department of Thoracic Surgery, The Seventh Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Shenzhen, 518107, China

* Corresponding Authors: YUN LI. Email: email; ZIQIANG TIAN. Email: email

TSP_BIOCELL_31568.pdf

  • 389

    View

  • 151

    Download

  • 0

    Like

Share Link