Open Access iconOpen Access

ARTICLE

CARD11 serves as a therapeutic biomarker for the drug therapies of ccRCC

KAIWEN TIAN#, HANZHONG CHEN#, QIANQIAN WANG, FENGLIAN JIANG, CHUNXIANG FENG, TENG LI, XIAOYONG PU, YANLIN TANG*, JIUMIN LIU*

Department of Urology, Guangdong Provincial People’s Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China

* Corresponding Authors: YANLIN TANG. Email: email; JIUMIN LIU. Email: email
# Kaiwen Tian and Hanzhong Chen contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_48737.pdf

  • 502

    View

  • 187

    Download

  • 0

    Like

Share Link