Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Noninherited Factors in Fetal Congenital Heart Diseases Based on Bayesian Network: A Large Multicenter Study

Yanping Ruan1,#, Xiangyu Liu2,#, Haogang Zhu3,*, Yijie Lu3, Xiaowei Liu1, Jiancheng Han1, Lin Sun1, Ye Zhang1, Xiaoyan Gu1, Ying Zhao1, Lei Li2, Suzhen Ran4, Jingli Chen5, Qiong Yu6, Yan Xu7, Hongmei Xia8, Yihua He1,*

1 Department of Echocardiography, Maternal-Fetal Medicine Research Consultation Center, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, 100029, China
2 School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University, Beijing, 100083, China
3 State Key Laboratory of Software Development Environment, School of Computer Science and Engineering, Beihang University, Beijing, 100191, China
4 Department of Ultrasound, Chongqing Health Center for Women and Children, Chongqing, 400013, China
5 Department of Ultrasound, Urumqi Maternal and Child Health Hospital, Urumqi, 830001, China
6 Department of Ultrasound, Pingxiang Maternal and Child Care, Pingxiang, 337055, China
7 Department of Ultrasound, People’s Hospital of Rizhao, Rizhao, 276800, China
8 Department of Ultrasound, Xinqiao Hospital Army Medical University, Chongqing, 400038, China

* Corresponding Authors: Haogang Zhu. Email: email; Yihua He. Email: email

TSP_CHD_15862.pdf

  • 1924

    View

  • 1072

    Download

  • 0

    Like

Share Link