Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Design and Analysis of a Water Quality Monitoring Data Service Platform

Jianjun Zhang1,*, Yifu Sheng1, Weida Chen2, Haijun Lin1, Guang Sun3, Peng Guo4

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, 410081, China
2 Zhaoyin Network Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen, 518057, China
3 Big Data Institute, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
4 University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia

* Corresponding Author: Jianjun Zhang. Email: email

TSP_CMC_12384.pdf

  • 2971

    View

  • 1701

    Download

  • 0

    Like

Share Link