Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Peer-to-Peer Energy Trading Method of Multi-Virtual Power Plants Based on Non-Cooperative Game

Jingjing Bai*, Hongyi Zhou, Zheng Xu, Yu Zhong

Yancheng Power Supply Company of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Yancheng, 224008, China

* Corresponding Author: Jingjing Bai. Email: email

TSP_ENERGY_25553.pdf

  • 594

    View

  • 391

    Download

  • 0

    Like

Share Link