Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Numerical Analysis of Residual Strength in the Perforated Casing of Ultra Deep Wells

Yanxian Wu1, Shouming Zhong1, Zhigang Guan1, Lin Song1, Kun Li2, Jiarui Sun2, Yuqiang Xu2,*, Maochuan Tu3, Chaobin Fan3, Jinbin Yang4

1 Engineering Technology Research Institute of Petro China Xinjiang Oilfield Company, Karamay, 834000, China
2 School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao, 266580, China
3 SINOPEC Xinan Oilfield Service Corporation, Deyang, 618000, China
4 SINOPEC Southwest China Oil & Gas Company, Chengdu, 610041, China

* Corresponding Author: Yuqiang Xu. Email: email

TSP_FDMP_20076.pdf

  • 1062

    View

  • 471

    Download

  • 0

    Like

Share Link