Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Research and Application of Log Defect Detection and Visualization System Based on Dry Coupling Ultrasonic Method

Yongning Yuan1, Dong Zhang2, Usama Sayed3, Hao Zhu1, Jun Wang4, Xiaojun Yang2, Zheng Wang2,*

1 College of Mechanical and Electronic Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037, China
2 College of Materials Science and Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037, China
3 College of Civil Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037, China
4 College of Information Science and Technology, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037, China
* Corresponding Author: Zheng Wang. Email: wangzheng63258@163.com

TSP_JRM_28764.pdf

  • 1044

    View

  • 409

    Download

  • 0

    Like

Share Link