Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Development of a Soil Stabilizer for Road Subgrade Based on Original Phosphogypsum

Zenghuan Gu1, Aiguo Fang2, Sudong Hua1,*, Qingzhou Zhao2, Lidong Sun2, Fan Xia2, Liying Qian3, Xiaojian Ren3

1 College of Materials Science and Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing, 210009, China
2 China Construction Installation Engineering CO., Ltd., Nanjing, 210023, China
3 Jiangsu YongGang Group Co., Ltd., Suzhou, 215628, China

* Corresponding Author: Sudong Hua. Email: email

TSP_JRM_11912.pdf

  • 2880

    View

  • 1438

    Download

  • 0

    Like

Share Link