• Journal Logo

Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Experimental Study of Aqueous Humor Flow in a Transparent Anterior Segment Phantom by Using PIV Technique

Wenjia Wang1, 2, Xiuqing Qian1, 2, Qi Li1, 2, Gong Zhang1, 2, Huangxuan Zhao1, 2, Tan Li1, 2, Yang Yu1, 2, Hongfang Song1, 2, *, Zhicheng Liu1, 2, *

School of Biomedical Engineering, Capital Medical University, Beijing, China.
Beijing Key Laboratory of Fundamental Research on Biomechanics in Clinical Application, Beijing, China.
Corresponding Authors: Zhicheng Liu. Email: zcliu@ccmu.edu.cn;
  Hongfang Song. Email: songhf@ccmu.edu.cn.

TSP_MCB_6393.pdf

  • 2292

    View

  • 1386

    Download

  • 1

    Like

Share Link