• Journal Logo

Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

Effect of Ultrafine Nano-Zinc Particles on Cardiac Structure and Function in Myocardial Infarction Rabbits

Pei Niu1, Li Li1, Yufan Huang2, Yunlong Huo3,*

1 Peking University, Beijing, 100871, China.
2 Hebei University, Baoding, 071000, China.
3 PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Shenzhen, 518057, China.
* Corresponding author: Yunlong Huo. Email: yhuo@pku.edu.cn.

TSP_MCB_5724.pdf

  • 2156

    View

  • 995

    Download

  • 0

    Like

Share Link