• Journal Logo

Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

The Effect of Short-Term Exposure in PM0.1 on Cardiac Remodeling and Dysfunction in Myocardial Infraction Mice

Yufan Huang1, Pei Niu2, Li Li2, Yunlong Huo3,*

1 Hebei University, Baoding, 071000, China.
2 Peking University, Beijing, 100871, China.
3 PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Shenzhen, 518057, China.
* Corresponding Author: Yunlong Huo. Email:yhuo@pku.edu.cn.

TSP_MCB_5726.pdf

  • 2174

    View

  • 1028

    Download

  • 0

    Like

Share Link