• Journal Logo

Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

Finite Element Analysis of Fatigue Behavior of Stent in Tapered Arteries

Xiang Shen1,*, Hongfei Zhu1, Song Ji1, Jiabao Jiang1, Yongquan Deng1

1 Department of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.
* Corresponding Author: Xiang Shen. Email: sx@ujs.edu.cn.

TSP_MCB_5737.pdf

  • 2031

    View

  • 963

    Download

  • 0

    Like

Share Link